Image slider

Jurnal helminthologia

Independentei,sect.

Încărcat de

Bucureşti, Bd. Marasti, 59, sector 1, Bucureşti Activități manageriale, academice Perioada Dec. București Coordonare activităńi Școală Doctorală cursuri şi programe de cercetare ; reprezentare academică jurnal helminthologia Perioada I.

Îndrumare lucrări licenńă studenńi.

  • Incidența helminths animale din Kazahstan și măsuri pentru a le combate.
  • Terapia cu zeoliți Zeolitul este un aluminosilicat format cu milioane de ani in urma din interactiunea dintre lava incinsa emisa de vulcani si apa marii.
  • Analize efectuate pentru terţi — 2 contracte Nr.
  • Valentina Smesnoi The character of immune deviation in patients with respiratory impairment associated with toxocariasis PhD thesis, Chisinau

Activitate de clinică şi diagnostic. Activitate de cercetare ştiinńifică prin Granturi nańionale şi internańionale.

jurnal helminthologia supliment suplimentar pentru detoxifierea ficatului

Bucureşti, Facultatea de Medicină Jurnal helminthologia, Splaiul Independenteisector 5, cod postal Activitate didactică, cercetare științifică, clinică şi diagnostic; îndrumare doctoranzi Perioada Șef de lucrari Titular disciplina Biologie animală - curs şi lucrări practice Lucrări practice - Parazitologie şi Boli Parazitare Activitate didactică.

Bucureşti, Facultatea de Medicină Veterinară, Spl.

Topic: parazitozele rumegătoarelor: patologie și diagnostic Stagiu de stagiu de cercetare-specializare OctLudwig-Maximilians University, Munchen. Kathrinenhof Research Center, Rohrdorf, Germania.

  1. Mănăştur Nr.
  2. Creșteri pe negii vaginului

Tema de cercetare: studiul parazińilor gastro-intestinali la rumegătoare domestice şi sălbatice Stagiu de jurnal helminthologia de cercetare-specializare MartieLudwig-Maximilians University, Munchen, Germania. Tema de cercetare: tehnici de diagnostic parazitologic de laborator: coproscopie, serologie, biologie moleculară Summer-School, Italia, Universitatea din Bari, organizat de European Veterinary Parasitology College Tema cursului: Arthropods vectors and transmitted pathogens in the Mediteranean area.

Lungu Vasile - Google Scholar Citations

Coordonator: Prof. Domenico Otranto. Stagiu de stagiu de cercetare-specializare. Tema de cercetare: instruire în domeniul tehnicilor de biologie moleculară: PCR, RFLP-PCR, secvenńiere, caracterizarea genetică, respectiv identificarea moleculară a speciilor şi genotipurilor de Echinococcus spp. Supervisor: Prof. Tema de cercetare: identificarea moleculară a agenńilor patogeni transmişi de căpuşe ixodide; analiza moleculară pe probe de sânge şi căpuşe.

jurnal helminthologia

Kurt Pfister. Specializare: parazitismul la ecvinesupervisor.

jurnal helminthologia

Lyons şi parazitologie moleculară supervisor: Prof. Howe August : S. Team coordinator: Dr. Expediție de cercetare : Parazitismul la mamifere marine urși de mare Callorhinus ursinus.

Literatura - teniaty - tenii

Lyons; Team coordinator: prof. Program finanńat de U. Objectives: training in aplicarea de metode avansate de predare şi strategii de management în sistemul de învăńământ superior de educańie; modernizarea curicullei universitare; aplicarea de metode moderne de cercetare în domeniul parazitologiei veterinare.

VI, Parazitologie Veterinară], N.

Video: Apă și sodă în lupta împotriva viermilor!

Constantin coord. Diagnosticul protozoozelor. Mitrea, Gh.

jurnal helminthologia

Solcan coord. Tema: Studii moleculare de chimiorezistenta la antihelmintice a paraziților la ecvine în corelatie cu noua strategie de jurnal helminthologia bazata pe tratament selectiv.

caracterul devierilor imune la pacienţii cu toxocaroză asociată cu - [PDF Document]

Tema: Studii avansate de epidemiologie şi biologie moleculară privind riscul transmiterii de boli prin vectori artropode hematofage parazite la animale şi om. Tema: Detectarea prin metode de biologie moleculară a unor rickettsii şi spirochete endosimbionte, la artropode hematofage parazite la animale. Buget total. Markeri jurnal helminthologia specifici din compoziția hemolimfei, cu utilitate în monitorizarea sănătății coloniilor de albine.